MENU

Muntatge complet- Heute

2941
1

Documental de creació pròpia sorgit de la primera visita al camp de concentració de Dachau durant l’estada Erasmus a Munich. Gravat amb una càmera de fer fotografies digital, amb el micròfon de la mateixa càmera, la imatge editada amb l’iMovie i el so amb l’Adobe Audition i el ProTools.